допир

допир
до̀пир <-и, бр: -а>
същ м contàtto m, tòcco m

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • допир — същ. контакт, досег, съприкосновение, прикосновение, съседство, близост, сношение, връзка, непосредствена близост, отношение същ. докосване, допиране …   Български синонимен речник

 • парестезија — (грч. para, aisthesis чувство) преголема чувствителност на површината на телото при допир или и без допир (трпнење, печење, јадеж и сл.) …   Macedonian dictionary

 • амблиафија — (грч amblys тап, слаб aphe пипање, допирање) мед бесчувственост, слабост на сетилото за допир …   Macedonian dictionary

 • анафија — (грч ana, aphe пипање, допирање) мед бесчувственост, нечувствителност или намалена чувствителност на кожата, нарушување во сетилото за допир …   Macedonian dictionary

 • аспергилоза — (грч aspergillus) мед болест предизвикана од габичката Aspergullus fumigatus во организмот на луѓето и на животните, особено кај луѓе што се често во допир со жито и брашно кај луѓето се јавува во форма на белодробна туберкулоза… …   Macedonian dictionary

 • атсорпција — (лат. adsorbtio) физ. појава што доведува до тоа секое тврдо тело да ги врзува и да ги згуснува на својата површина гасовите или течностите со кои доаѓа во допир под дејството на привлечните молекуларни сили …   Macedonian dictionary

 • борсталски систем — (по англискиот град Борстал) специјален воспитен систем за малолетни престапници се состои од душевна и друштвена соработка на воспитувачот и воспитаниците, при што посебно се води сметка за тоа дека поединецот најлесно се поправа во допирот со… …   Macedonian dictionary

 • галванизам — физ. електрична појава (ја открил италијанскиот физичар и лекар Луиџи Галвани, 1737 1798) со која при допир на некои разнородни метали се добива еднонасочна струја со низок напон …   Macedonian dictionary

 • дифузија — (лат. diffusio) 1. бавно навлегување на една материја (гас или течност) во друга со нивни непосреден допир или низ порозна преграда (на пр., низ животинско бабуле) 2. одбивање, распрснување на светлина од рапава површина на разни страни 3. ширење …   Macedonian dictionary

 • ебурнеизам — (лат. ebur слонова коска) став на некои поединци кои, за да го избегнат духовниот допир со т. н. прост народ, се повлекуваат од светот, се затвораат во замислената кула од слонова коска …   Macedonian dictionary

 • естезиометар — (грч. aisthesis, metron мера) мед. справа за испитување на одделни сетила (на пр., на сетилото за допир) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”